Úvod Informace o zpracování osobních údajů zákazníků

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků společnosti CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o.

Úvodní informace

Společnost CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o. zpracovává osobní údaje kupujících/ odběratelů zboží z nabídky CONSULTA BÜROTECHNIK v rámci přímého prodeje a/nebo prodeje prostřednictvím elektronického obchodu (E-Shopu), kteří jsou fyzickými osobami podnikateli a/nebo spotřebiteli (dále jen „Zákazníci“), na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jen „Nařízení“), a to za stanovenými účely, jakož i způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 Nařízení.   

Tato Informace o zpracování osobních údajů Zákazníků obsahuje jednak transparentní informace ve smyslu ustanovení článků 13 a 14 Nařízení, jakož i poučení o právech subjektů údajů ve smyslu ustanovení článků 15 až 22 Nařízení.

Správce osobních údajů

Společnost CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o., se sídlem Cukrovarská 519/20, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov, IČO: 253 27 101, vystupuje ve vztahu k osobním údajům Zákazníků v právním postavení správce osobních údajů (dále také jen „Správce“).  

Správce nese odpovědnost za zpracování osobních údajů Zákazníků a jiných skupin subjektů údajů a v tomto směru přijal interní organizační, technická a další opatření k zabezpečení a ochraně zpracovávaných osobních údajů, která jsou upravena ve Směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů u společnosti CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o. (dále jen „Směrnice“). 

Zákazníci mají právo se na společnost CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o. jakožto Správce obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a uplatňovat u Správce svá práva subjektů údajů, a to:

 • písemně formou dopisu/ oznámení na adresu sídla Správce
  CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o.
  Cukrovarská 519/20, 68201 Vyškov
 • elektronicky na e-mailovou adresu obchod@consulta.cz
 • telefonicky na tel. čísle: +420 517 356 635
 • osobně na jednatele společnosti pana Michala Kalendu 


Zpracovatelé osobních údajů Správce ve vztahu k osobním údajům Zákazníků smluvně pověřil k dalšímu zpracování osobních údajů zpracovatele:

 • eBRÁNA s.r.o. (provozovatel E-Shopu CONSULTA BÜROTECHNIK; Webhosting)
 • Heureka Shoping s.r.o. (provozovatel portálu Heureka.cz)


Účely zpracování osobních údajů

Správce zpracovává vybrané osobní údaje Zákazníků za následujícími účely:

 • plnění kupní smlouvy/ jednání o kupní smlouvě;
 • plnění povinností vyplývajících pro správce z daňových právních předpisů (zejména zákon o daních z příjmů a zákon o dani z přidané hodnoty); 
 • účely tzv. přímého marketingu;
 • ochrana majetku a bezpečnost osob (obrazové záznamy z kamerového systému – v případě jednání nebo předání zboží v provozovně Správce).


Správce oslovuje zákazníky pouze v rámci tzv. přímého marketingu, tj. bez toho, že by jim zasílal adresná obchodní sdělení, vyhodnocoval jejich nákupní historii nebo prováděl jiné činnosti ve formě profilování zákazníků.

V tomto směru společnost ani neprovozuje žádný zákaznický věrnostní nebo jiný program.

E-Shop

Společnost svým jménem obchodně provozuje elektronický obchod: E-Shop CONSULTA BÜROTECHNIK, jehož technickým provozovatelem je na bázi Webhostingu společnost eBRÁNA s.r.o.    

Právní tituly zpracování osobních údajů

Právním titulem ke zpracování osobních údajů Zákazníků ve smyslu článku 6 Nařízení ve vztahu ke shora uvedeným účelům zpracování je:

 • plnění smlouvy, jednání o smlouvě;
 • plnění právních povinností správce;
 • oprávněné zájmy správce.


Způsoby a prostředky zpracování osobních údajů

Osobní údaje Zákazníků jsou ze strany Správce zpracovávány těmito způsoby a prostředky:

 • automatizované zpracování
  • Informační ERP systém: adresní a identifikační údaje; 
  • E-Shop: webová aplikace;
  • Kamerový systém;
 • manuální zpracování
  • v listinné podobě: kupní smlouvy (včetně smluv ve zjednodušeném formátu: objednávky – potvrzení objednávek), dodací listy, daňové a účetní doklady.


Rozsah zpracování osobních údajů

Co do rozsahu zpracování kategorií údajů Správce zpracovává následující osobní údaje Zákazníků:

 • jméno a příjmení, adresa sídla, resp. bydliště, IČO a DIČ, e-mailová adresa, telefonní číslo;
 • obrazové záznamy z kamerového systému.


Doba uložení osobních údajů

Doba uložení, resp. zpracování osobních údajů Zákazníků ze strany Správce je následující:

 • po dobu trvání smluvního vztahu;
 • po dobu povinností vyplývajících z daňových právních předpisů/ 5 let;
 • po dobu tří (3) dnů ode dne pořízení obrazového záznamu.


Práva subjektů údajů

Zákazníci jako subjekty údajů mají ve vztahu ke Správci ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po Správci informaci o zpracování svých osobních údajů;
 • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;
 • práv nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).


Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
E-mailová adresa: posta@uoou.czRSSRSS

Novinky

Hledáme nového kolegu na pozici instalačního technika

20. červenec 2021
Hledáme všestranného a zručného kolegu na pozici INSTALAČNÍ TECHNIK, který by se po zaškolení stal posilou týmu, který realizuje instalace našich produktů klientům (zejména audiovizuální techniky).

Zrenovujeme vám učebnu nebo kancelář na klíč

19. červenec 2021
V našem týmu máme bytové designéry, učitele, techniky i řemeslníky. Když se dá tato parta dohromady, umíme vytvořit místo jako stvořené pro výuku a práci. Zjistíme vaše potřeby, navrhneme řešení, doladíme s vámi detaily a pustíme se do práce.

Nabízíme Qerko: jídelní lístek i platba útraty ve vašem mobilu

8. červen 2021
Během kovidu jsme nezaháleli a naši vývojáři připravili skvělou novinku: rozšiřující modul Qerko vhodný pro pokladny Conto.

Archiv novinek