Úvod Vybavení pro kanceláře Drogerie Dezinfekce VIR-KILL plus - tekutá dezinfekce na ruce, 5 l

VIR-KILL plus - tekutá dezinfekce na ruce, 5 l

Doprava zdarma

VIR-KILL plus - tekutá dezinfekce na ruce, 5 l

Cena 699 Kč 578 Kč bez DPH
 ks
Dostupnost Skladem
Kód produktu 60586

Detailní popis VIR-KILL plus - tekutá dezinfekce na ruce, 5 l

Alkoholový dezifekční roztok - 5l, bezoplachový. Biocidní přípravek osobní hygieny (typ 1) – hygienická dezinfekce rukou. Cílový organismus: bakterie, plísně viry

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 uchovávejte obal těsně uzavřený.
P305+P351+P338+P313 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu

Biocidní část štítku:
Kapalný přípravek k hygienické dezinfekci rukou. Účinný proti bakteriím, virům, plísním
Nebarví. Nezapáchá. Pouze pro vnější použití na zdravou kůži.

Návod k použití: Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu.
Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně 10 krát denně. Neoplachujte. Projeví-li se zdravotní potíže (přetrvávající slzení, zarudnutí, pálení očí apod.) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o použitém přípravku, poskytněte mu informace ze štítku a o poskytnuté první pomoci.

Obsahuje: biocidní účinné látky (PT1) ethanol 3 365 g, peroxid vodíku 210 g.

Skladování: v originálním obalu, při teplotě -10 0C/+25 0C.
Skladovatelnost 30 měsíců

Nahoru

Zobrazit technické informace »

Parametry VIR-KILL plus - tekutá dezinfekce na ruce, 5 l

Záruční podmínky
Záruka 24 měs.

Nahoru

Zobrazit detailní informace »

Mohlo by Vás také zajímat

Značka

Consulta Bürotechnik s.r.o.

Cukrovarská 519/20
68201 Vyškov

Tel.: +420 517 356 635
Email: obchod@consulta.cz

IČ: 25327101
DIČ: CZ25327101

Bankovní spojení: 153171249/0300

RSSRSS

Novinky

Tipy na září

7. září 2020
Po těch nečekaně dlouhých „prázdninách“ se letos do školy děti snad i těšily. A protože školství a výuka je něco, co nás opravdu baví a v čem vidíme smysl – připravili jsme pro vás výběr tipů, které se budou hodit školám i domácnostem.

Privátní nákup v Consultě

17. červenec 2020
Máme pro vás něco jedinečného. Nově si u nás můžete domluvit možnost privátního nákupu.

Archiv novinek