Jak hrát plánovací poker | Consulta
517 356 635(Po-Pá, 8:00-16:30 hod.)
517 356 635(Po-Pá, 8:00-16:30 hod.)
Přihlášení
Porovnat
0

Oblíbené produkty:

0
 • Nemáte žádné oblíbené produkty.

Menu

Jak hrát plánovací poker

Jak hrát plánovací poker

Datum: 25.4. 2022

Plánovací karty ve stylu poker Plannig Poker (plánovací poker): zábavná hra, která pomáhá při plánování, rozhodování a řešení pracovních úkolů. Pomáhá organizovat práci v týmu, odhadnout složitost a časovou náročnost úkolů. Je zábavná a efektivní, proto se stala oblíbenou pomůckou po celém světě. Cílem hry je zefektivnit plnění úkolů pracovních týmů. Hra pomůže odhadnout úsilí, složitost, velikost a časovou náročnost úkolů. Členové týmu lépe porozumí kolegům a jejich roli v projektu. Vzniká lepší vzájemné porozumění, průběh řešení problémů je hladší a přirozeně se tak šetří čas i peníze.

Planning Poker: Začínáme

Agile Legamster Doporučuje se, aby maximální počet hráčů hry byl 10 účastníků. Na počátku se stanoví jeden „moderátor hry“, jeden „product owner“ a ostatní hráči jsou členové „vývojového týmu“. Moderátor usměrňuje a vede diskusi. Hlídá, aby se každému dostal prostor k diskusi a aby diskuse nepřesáhla 2 minuty. Product owner představuje zainteresované subjekty, které se v pracovním úkolu nachází. Může to být i sám zákazník. Product owner definuje úkoly a zodpovídá otázky hráčů. Měl by to být člen, který má o projektu nejvíce informací a který jej řídí. Členové vývojového týmu odhadují složitost úkolů a doptávají se na otázky „product ownera“.

scrum flipchartPřed začátkem hry moderátor diskuse a „product owner“ naplánují „sprint“. Sprint je časově omezený úkol (nejčastěji na dva týdny). Sprint musí být co nejpřesněji definován a důraz je kladen na cíle každého sprintu (co bude na konci sprintu vytvořeno).

Moderátor a Product owner před začátkem hry připraví tzv. „sprintový zásobník“ (backlog). V něm bude obsažena odpověď na tři základní otázky (viz níže) a také souhrn nejdůležitějších „user stories“. Tedy dílčích úkolů jednotlivých členů vývojového týmu.

Jakých cílů chceme v průběhu dalších 2 – 3 týdnů dosáhnout (tzv. „spint“) Jak tyto cíle chceme realizovat (user stories) Jak je realizace dílčích cílů obtížná

Planning Poker: Krok za krokem

1. krok – Product owner stanoví očekávání

Hru planning Poker zahájí Product owner. Vývojovému týmu popíše připravovaný sprint a „user story“. Vysvětlí cíle, co se má udělat a proč. Jaké jsou přání zákazníka, jaký je produkt, jaké jsou úkoly a jaké úkoly má každý člen týmu.

2. krok – Kladení otázek

Všichni členové vývojového týmu, na základě svých odborných znalostí, nyní pokládají dotazy týkající se konkrétního sprintu. Snaží se naplnit Product ownerovo očekávání. Ptají se tak, aby minimalizovali rizika a maximalizovali předpoklad, že sprint bude úspěšný a cíle budou naplněny. Bude-li to potřeba, může Product owner podrobněji specifikovat „user story“

3. krok – Odhadnutí složitosti uživatelského příběhu

Nastal čas hrát poker. Smyslem „hry“ je odhadnout obtížnost realizace každého „user story“. Každý člen vývojového týmu obdrží sadu karet, odvozených z Fibonacciho posloupnosti. Mají následující hodnoty:

0 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 13 - 20 - 40 - 100

Velký odstup mezi hodnotami karet je záměrný. Díky němu se hráči rychleji rozhodují a lépe se dosahuje celkové shody. Čím vyšší číslo hráč zvolí, tím větší pochybnosti o vypracování dané user story má. Sada karet obsahuje také kartu se symbolem otazníku (tu hráč použije, když není schopen odhadu) a symbol kávy (hráč použije, když potřebuje pauzu).

Hra začíná tak, že product owner přednese první „user story“, hráči se mohou dotazovat (diskuse nesmí přesáhnout 2 minuty, hlídá a usměrňuje moderátor). Po diskusi vytáhne každý hráč kartu s hodnotou (tzv. „příběhové body“), která je znázorněním jeho odhadu náročnosti úkolu. Katru položí na stůl lícem dolů. Jakmile leží karty všech členů vývojového týmu na stole, otočí se karty lícem nahoru. Pokud se hráči v odhadu vesměs shodují, odhad je zapsán a pokračuje se na další „user story“.

4. krok - Vysvětlování nejvyšších a nejnižších hodnot

V opačném případě (a to bývá pravděpodobnější) musí hráči s největším a nejmenším odhadem odůvodnit, jak k tomuto odhadu přišli. Následuje další krátká diskuse, po které opět všichni hráči (všichni členové vývojového týmu) vybírají kartu se svým odhadem. Pokud se hráči nyní shodnou, zapíše se, a pokračuje v další „user story“. Pokud ne, následuje opět debata. Díky těmto diskusím pracovní tým už v počátku nalézá možná slabá místa projektu a předchází jim.

5. krok - Určení množství příběhových bodů

Nakonec, případně po dalším odhadování, je stanoven konečný počet příběhových bodů. Ten musí ještě schválit product owner. Příběhové body se zapíší. Doporučujeme vytvořit pro to tabulku. Zapisovat si do ní jednotlivé sprinty, user stories a získané příběhové body. Po kroku 5 se tým vrací ke kroku 1 a opět se začíná s dalšími dílčími úkoly, které byly stanoveny na začátku hry pruduct ownerem. Takto se pokračuje stále dokola, dokud není naplánovaný celý sprint. Délka hry Planning Poker je obvykle kolem 2 – 4 hodin.

Karty Planning Pokeru

V každém balíčku poker karet jsou:

 • karty s posloupností čísel 0, 1/2, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100, karta otazník a karta káva
 • vše 4 krát - v modré, červené, zelené a fialové barvě tedy 13 karet ve 4 barvách v jednom balíčku, každý hráč vývojového týmu musí mít svou sadu karet
 • celkem 52 karet
 • balíček karet obsahuje i kartu s ?, kterou hráč použije, když není schopen odhadu
 • balíček obsahuje také kartu s kávou, což znamená, že hráč potřebuje pauzu
 • balení obsahuje karty pro 4 hráče (pro 4 členy vývojového týmu)

Příklad

Představte si tento scénář: back-end vývojář Petr odhadne obtížnost na 40 bodů, zatímco front-end vývojář Karel ohodnotí stejnou „user story“ osmi body. Může existovat celá řada důvodů, proč byly zvoleny tak rozdílné hodnoty. Možná, že Petrovo myšlení je příliš komplikované, zatímco Karel dokázal přijít na jednoduché řešení problémů. Nebo Karel pouze bere projekt na lehkou váhu a není schopen vidět komplikace v plné šíři. Další možností je, že oba přístupy mají své vlastní výhody:

 1. Petrovo řešení trvá déle, ale přinese větší konverzi.
 2. Karlovo řešení je rychlé, ovšem na úkor konverze.

V takovém případě záleží na product ownerovi (zákazníkovi), jaké řešení si zvolí.

Je dobré si uvědomit, že hodnoty v 1. sprintu nejsou v této fázi ještě tak důležité, ačkoli okamžitě podnítí cennou diskuzi. Hlavní síla ale spočívá v pokračování. Po 1. sprintu (v tzv. retrospektivě) můžete sečíst všechny body složitosti, a tím zjistit, kolik těchto bodů lze nabrat do dalšího sprintu. Odevzdal tým za 1. sprint 120 příběhových bodů? V tom případě příště, pro 2. sprint, vyberete uživatelské příběhy, které budou přibližně odpovídat hodnotě 120 příběhových bodů.

Výhody Planning Pokeru

V plném počtu vývojářů trvá Planning Poker průměrně v rozmezí mezi dvěma a čtyřmi hodinami. To je celkem velká časová investice. Lidé si často myslí, že je to ztráta drahocenného času. My jsme jiného názoru. Podle našich zkušeností jsou hodiny strávené na Planning Pokeru vykompenzovány zvýšenou efektivitou během sprintu. Té je dosaženo pomocí následujících faktorů:

 • Díky seznámení se s uživatelskými příběhy a zapojením do diskuse, každý člen týmu přesně ví, co musí být během sprintu dokončeno.
 • Planning Poker probíhá za přítomnosti product ownera (či přímo zákazníka), který pak může lépe porozumět, která přání je jednoduché splnit, a která jsou obtížnější. Na tomto základě se může product owner (zákazník) rozhodnout svá přání a požadavky přizpůsobit.
 • Tým přemýšlí o nejlepším řešení od samého začátku. Díky tomu nebude nutné zvolený přístup náhle změnit v pozdější fázi procesu.

Pokud Vás tento moderní a efektivní způsob organizace a řešení problémů zaujal, máme pro Vás Poker karty nebo rovnou celou prezentační sadu Agile tool box, která je obsahuje.