IN / OUT cedulka 6x25 cm (červený a zelený mezin.symbol) | Consulta
517 356 635(Po-Pá, 8:00-16:30 hod.)
517 356 635(Po-Pá, 8:00-16:30 hod.)
Přihlášení
Porovnat
0

Oblíbené produkty:

0
  • Nemáte žádné oblíbené produkty.

Menu

Jak učit děti on-line?

Jak učit děti on-line?

Datum: 25.4. 2022

Věříme, že budoucnost zdravé společnosti tkví v kvalitním vzdělávání. Už 20 roků vybavujeme školy i školky moderními pomůckami, které připravují studenty na budoucí profesní život. Poslední rok byl ve školství turbulentní a učitelé byli nuceni postavit se nové výzvě – předávat své vědomosti žákům on-line. Myslíme si, že pokud někdo může jen trochu pomoci, měl by to udělat. Uspořádali jsme proto pro učitele zdarma sérii školení s radami a tipy: Jak učit děti on-line.

Tato školení byla mezi učiteli velmi oblíbená a zájem se dá počítat na stovky zúčastněných. Lektorkou školení byla PhDr. Romana Mazalová, Ph.D., psycholožka, která se zabývá efektivními formami ve vzdělávání. Ty nejdůležitější rady a tipy, která na školení zazněly, pro vás zpracovala i v této psané podobě.

Učitelé, žáci i rodiče: ze dne na den v nové situaci

Učitelé, žáci i rodiče se ze dne na den dostali do zcela nové situace. Rodiče byli postaveni do role učitelů, učitelé se museli upustit od obvyklých způsobů výuky a děti jsme zavřeli doma a posadili je k počítačům. Rostoucí frustrace je cítit ze všech zúčastněných. Rodičům se zdá, že učitelé učí moc („proč nám pořád posílají tolik úkolů, jak to jako máme stíhat?“), nebo naopak málo („náš Ládík to má hned hotové, neměla byste mu těch úkolů dát víc?“). Žáky on-line výuka často nebaví, mají dojem, že musí jen sedět, poslouchat, a hlavně jim chybí kontakt s vrstevníky. A učitelé? Ti se ocitli mezi mlýnskými kameny nařízení, rodičů ale i technických možností a limitů. Jde z této situace vůbec nějak „ven“?

Učitelé, žáci i rodiče v distanční výuce

Distanční výuka nejsou prázdniny ani samostudium

Určitě ano. Především tolerancí a maximální snahou o součinnost všech zúčastněných stran. A vy, milé paní učitelky a páni učitelé, když už budete z celé situace nešťastní a začnete propadat trudomyslnosti, vraťte se opět na začátek. K vašemu poslání. A tím je – vzdělávat a vychovávat děti. To umíte a v tom jste nejlepší. I řada rodičů vám nově musí dát za pravdu a ocenit, že učit děti novým dovednostem není snadné a že nám – rodičům laikům, až zoufale chybí kompetence k výuce dětí. Dělejte proto vše, jako jste dělali dosud, učte děti tomu, v čem jste dobří – pouze novou on-line formou.

Technická připravenost při online výuce je důležitá

V čem je on-line výuka jiná?

Tempo on-line vyučování je nutně pomalejší. Pokuste se odhalit to nejryzejší jádro vašeho předmětu a učte děti těmto základům. Během výuky se se žáky pokuste navazovat častou interakci. Udržet pozornost on-line je pro žáky náročnější. Doporučují se proto častější přestávky, střídání aktivitinterakce se studenty. Možná vás překvapí, že doporučená frekvence zapojení studentů do výuky jsou 3 minuty. Ano, slyšíte dobře. Skutečně by v ideálním případě měl každý student vaší on-line výuky alespoň každé 3 minuty provést nějakou aktivitu související s vyučovaným předmětem.

3 tipy pro přípravu on-line prezentace

  • Méně je více, zapomeňte na PowerPoint karaoke

Tou nedůležitější částí každé výuky jste vždy vy – učitelé. Vaše prezentace by měla vhodně dokreslovat a ilustrovat váš výklad. Neměla by ale nikdy být hlavním zdrojem informací. Pokud už máte před připravené prezentace s velkým množstvím textu, používejte je jako studijní oporu. To znamená: můžete ji zaslat s předstihem studentům, nechejte je, ať si prezentace sami přečtou a na hodině tyto informace poutavě doplňujte a objasňujte. Studenti si do prezentací mohou sami dopisovat a aktivně s těmito texty pracovat.

  • Pravidlo 5x5

Při přípravě prezentace existuje fenomén nazvaný „efekt nadřazenosti obrázku“. Jinými slovy – co můžete, nahraďte obrázkem. Pokud v prezentaci chcete uvádět textové informace, mějte na paměti pravidlo 5x5, to nám říká, kolik prvků jsme schopni přirozeně a pohodlně přijmout: je to maximálně pět slov v maximálně pěti řádcích.

  • Test v mobilním telefonu

A to nejdůležitější? Zkuste si vaši prezentaci přehrát v mobilním telefonu. Velká část vašich studentů často nemá jinou možnost, jak se k výuce připojit. Vše, co je na displeji telefonu neznatelné, by se v prezentacích nemělo objevit.  

Jak zapojit více studentů současně? Nechejte je, ať si čmárají

Osvědčenou technikou, jak aktivizovat více studentů současně a dát hodině úplně novou dynamiku je možnost dopisování do slidů vaší prezentace. Platforma ZOOM umožňuje funkci „poznámky“. Při najetí kurzoru na horní lištu zvolíte možnost „View Options“, „Annotate“ a pak už si jen žáci mohou volit, zda chtějí psát, kreslit nebo přidávat samolepky. Touto jednoduchou metodou můžete žáky vyzívat k označování hledaných prvků v textu, hlasování, odpovídání na otázky apod.

Pokud učíte přes Google Meet, podívejte se na aplikaci Jamboard. Je to virtuální mazací tabule, která je zdarma a funguje velmi podobným způsobem.

Studentům chybí kontakt, dopřejte jim ho

Jestli žákům a studentům v této době něco chybí, tak je to sociální kontakt. Jenže diskutovat ve skupině 20 – 30 lidí na on-line meetingu není vůbec snadné. Ale pozor! Existuje skvělá funkce „dílčí místnosti“. Ta vám umožní rozdělit třídu do menších pracovních skupin. V rámci těchto skupin už mohou studenti velmi pohodlně diskutovat nad zadaným tématem. A co více, vy jako administrátor nejenže můžete určit, kdo bude v jaké skupině a s kým, ale také můžete v rámci těchto skupin volně přecházet, kontrolovat a usměrňovat diskusi. Tato možnost existuje ve všech oblíbených platformách. V Google Meet je nazvaná „dílčí místnosti“, v ZOOMu „Breakout Rooms“ a v MS Teams „oddělené místnosti“.

ZOOM, TEAMS, MEET vytváření místností

Facebook, WhatsApp a třídnické hodiny

Dalším způsobem, jak nadále zůstávat v kontaktu nejen se žáky, ale třeba i kolegy učiteli jsou sociální sítě. Zajímavou možností jsou třeba Uzavřené skupiny na Facebooku. Tyto skupiny nebudou viditelné pro nikoho jiného než vás a vaši třídu. Můžete zde společně sdílet školní projekty, aktuality, fotografie z tvorby úkolů. Zkrátka tímto způsobem nahradit běžný sociální kontakt dětí ve škole. Podobně může sloužit i aplikace WhatsApp a její možnost skupinového chatu.

Zkuste také zvážit zavedení nepovinných „třídnických hodin“. Tyto hodiny by sloužily jako čas navíc pro vás a vaši třídu. V ní byste se neučili, ale pouze si řekli, co potřebujete, co vámi chybí, ale třeba také si řekli, co se vám daří a v čem chcete pokračovat.

Další oblíbené aplikace zdarma pro rozšíření výuky

Oblíbenou platformou pro tvorbu zábavných kvízů je Kahoot! Jeho použití je velmi jednoduché pro učitele (při tvorbě kvízů), ale také je intuitivní a zábavné i pro studenty.

Další hojně využívanou aplikací při on-line výuce je Flipgrid. Tato aplikace má obrovský potenciál, protože díky ní může svůj názor nebo odpověď na otázku zodpovědět každý člen třídy. Stačí, když vyučující nahraje svou video otázku a studenti velmi jednoduše do aplikace nahrají svoji odpověď. Ta bude veřejná pro všechny členy třídy. Žáci si mohou prohlížet videa svých spolužáků a co více, mohou bodovat, která odpověď se jim zdá nejlepší.

Oblíbené aplikace pro online distanční výuku

Rozhýbejte děti a bavte se tím

A rada na závěr? Nenechejte (zejména ty mladší) děti dlouho sedět. Buďte kreativní, bavte se výukou a hrajte si. Může třeba děti nechat vyrobit červené a zelené kartičky a děti mohou do kamery těmito kartičkami hlasovat („patří sem měkké i?“). Můžete se domluvit třeba i na nějakých pohybových signálech, např. zkřížené ruce před tělem znamenají tvrdé y, jedna ruka před tělem měkké i. A okamžitě vidíte kolik je správných odpovědí ve třídě je (respektive jak dobře danou látku dětí umí). Fantazii se meze nekladou a já vám přeji, ať vás výuka baví i v těchto neobvyklých dnech.

Vytvořeno 20.11.2020


Autorkou příspěvku a lektorkou je psycholožka PhDr. Romana Mazalová, Ph.D. PhDr. Romana Mazalová, Ph.D.  

Romana Mazalová je psycholožka a oba doktoráty získala v oblasti pedagogické psychologie. Na Univerzitě Palackého v Olomouci vyučuje předměty se zaměřením na Prezentační dovednosti a Komunikační kompetence. Je autorkou vzdělávacích projektů, které byly oceněné Ministerstvem vnitra v Evropské ceně prevence kriminality. Účastní se setkání Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN), kde přednáší jako odborník na edukaci obyvatelstva.

Tipy na pomůcky pro distanční online výuku

Vizualizér Popisovací folie Magic-Chart Popisovací folie Magic-Chart
Vizualizer AVER U50 Magic chart Magic chart